130 سهم پر بازده سال 99

فروش فالوور اینستاگرام

گلچین سهم های معرفی شده در سال 99 (بروزرسانی شده در خرداد 99)

غپاک ، غشهد ، غدیس ، غگرجی ، بکاب ، نمرینو ، کخاک ، ونیرو ، دکوثر ، فوکا ، وزمین

____________________

مشاوره-و-بررسی-سهم-بورس

سهام های بازار پایه سال ٩٩

ارمان بمیلا ثتوسا ثنظام چنوپا حبندر حرهشا
خکرمان دتهران دحاوی ساذری سایرا سفارود

سمایه شتهران شصفها غپونه غشوکو غصینو فافزا فاهواز فنرژی قنقش کمینا لخانه معیار وپسا ولتجار وملت

_____________________

مشاوره-و-بررسی-سهام-های-بورسی

سهم های سال ٩٩:

فنی و مهندسی : رمپنا
اطلاعات : اوان
رایانه : اپ تاپیکش
انبوه سازی : ثپردیس

_____________

فعالیت های کمکی : تنوین
بیمه : دانا اتکام
حمل و نقل ابی : حخزر
حمل و نقل : حتوکا حاسا حپارسا حتاید

سایر واسطه گری های مالی : ولصنم

__________________

بانکها : وبصادر وکار
سرمایه گذاری ها : وخارزم واعتبار ونیکی وتوصا

______________________

محصولات غیر فلزی : کرازی کاذر کفرا کخاک کپشیر

سیمان : ستران سبزوا ساروم سهکمت سکرد سبهان

___________________

کاشی : کترام کسعدی کحافظ
خرده فروشی: قاسم

_____________________

محصولات شیمیایی: جم پیلن شیران جم شپارس خراسان

دارویی: برکت دزهراوی دکوثر دفارا دتولید دسانکو دامین دلر دجابر داسوه وسینا دروز

غذایی: غچین غپاک غمارک غشهد غشاذر غگرجی غاذر غبهنوش غدیس غگلپا غدشت غمهرا

عرضه برق: ونیرو مبین
شرکت های چند رشته ای: وغدیر وبانک
قند و شکر : قنیشا قلرست قهکمت قصفها

خودرو : خاذین ورنا خمهر خموتور خمحرکه
دستگاههای برقی : بالبر بکاب
تجهیزات : تایرا لسرما
محصولات فلزی : کاوه فخوز فولادی فایرا
منسوجات : نمرینو

______________

 

فراورده های نفتی : شپارس شبریز شنفت
لاستیک و پلاستیک : پلاسک
کاغذی : چکارن چکاوه چکاپا
استخراج کانی های فلزی : ومعادن کگهر کدما
زراعت : زماهان زشگزا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *