با توجه به نیاز به کلاس های آموزشی زیادتر از گذشته احساس می شود، و از آنجایی که هر کدام در تلاش برای پیدا کردن استعداد خود در زمینه های مختلف می باشیم، بهتر است برای تمام این کلاس ها هزینه کامل دوره را پرداخت نکنیم. سایت خورشید پیشنهاد می کند از کلاس های با تخفیف این صفحه و همچنین، کارگاه و ورکشاپ های متنوع، با تخفیف استفاده کنید.